STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Świętokrzyskim
 Ważne adresy
 Biblioteczka GCI
 • Informacje o GCI  GminneCentrum Informacji

  Urząd Miasta i Gminy Połaniec
  ul.Ruszczańska 27, tel/fax: (015) 8650-702

  agnieszka.skwira@umig.polaniec.pl

  beata.godzwon@umig.polaniec.pl


  Jest komórką Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.
  Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy
  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.


  Gminne Centrum Informacji w Połańcu świadczy usługi od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 17:30.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa
  w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.


  W GCI można skorzystać z:  • usług biurowych,

  • pomocy przy pisaniu CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,

  • wydrukowania

  • sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  • wyszukiwania partnerów handlowych,
  • promocji usług agroturystycznych,
  • zasobów informacji sieci Internet,
  • kursów, szkoleń,
  • działalności reklamowo-informacyjnej,
  • skanowania,wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  • pomocy w poszukiwaniu pracy.


  Adresaci usług:

  Mieszkańcy gminy Połaniec, powiatu staszowskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków
  Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i
  powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:


  • Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  • Funduszach Przedakcesyjnych,
  • Polityce Strukturalnej UE,
  • Programach Wspólnotowych,
  • Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  • Prawie Pracy UE,
  • Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  • Wolnych miejscach pracy w Polsce i Unii Europejskiej.